[:en]Coconut Flower Syrup Squeezable[:th]น้ำเชื่อมดอกมะพร้าวบีบได้[:]

In stock

แร่ธาตุและกรดอะมิโนสูง

พบตามธรรมชาติในน้ำหวาน

✓ ดัชนีน้ำตาลต่ำ

✓ ชะลอความหิว

✓ เป็นมิตรกับเบาหวาน

✓ ผิวดีจากแร่ธาตุมะพร้าวที่สมดุล

✓ รสชาติดีจากกรดอะมิโนและแร่ธาตุ

✓เปิดใช้งานการควบคุมน้ำหนัก

✓ ไม่ใส่น้ำตาล

✓ ไม่แต่งสีและกลิ่น

✓ ไม่มีส่วนผสมของถั่วลิสงและแป้งสาลี Natural 100%

✓ ไม่ใส่สารกันบูด

Compare
Category:

[:th] 

 [:]

Main Menu

[:en]Coconut Flower Syrup Squeezable[:th]น้ำเชื่อมดอกมะพร้าวบีบได้[:]