[:en]น้ำตาลมะพร้าว ภูมิปัญญาไทยดั่งเดิม…สู่นวัตกรรมน้ำหวานดอกมะพร้าว ออแกนิค เกรดฟรีเมี่ยม[:th]น้ำตาลมะพร้าว ภูมิปัญญาไทยดั่งเดิม…สู่นวัตกรรมน้ำหวานดอกมะพร้าว ออแกนิค เกรดฟรีเมี่ยม[:]

[:en]ถ้าหากจะมองย้อนไปดูในสมัยโบราณ ก็จะชวนให้นึกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นชีวิตที่เราดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ รวมไปถึงอาหารที่เรารับประทานล้วนแต่ได้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น น้ำตาลมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งในภูมิปัญญาในการผลิตอาหารของคนไทยมานับร้อยปี ซึ่งเป็นการแปรรูปวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติ ให้มาเป็นอาหารที่มีรสหวาน ซึ่งใช้ในการประกอบอาหารคาว-หวานต่างๆที่มีรสหวาน ซึ่งเป็นเสน่ห์ ของอาหารไทยที่มีมาช้านาน…….. ในปัจจุบัน น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีปตามท้องตลาดทั่วไปที่เรารับประทานกันทุกวัน ต้องยอมรับว่ามีส่วนผสมอื่นๆ นำมาผสมเพื่อลดต้นทุนในการผลิต อาทิ…

Main Menu