ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต

ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ตรงกันของ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด และ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด
ที่ต้องการจะเกื้อกูลชุมชนไทยให้แข็งแรง อย่างยั่งยืน โดย ชีวาดี เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมจากดอกมะพร้าวอินทรีย์

Tags:

Main Menu