นักศึกษา..จุฬา…สัมภาษณ์ พี่ดา สารภี ยวดยง ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ

นักศึกษา..จุฬา…สัมภาษณ์ พี่ดา สารภี ยวดยง ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ SME

เป็นที่หน้ายินดีอย่างมาก ที่การทำนวัตกรรมน้ำหวานจากดอกมะพร้าวร่วมกับชุมชนสวนมะพร้าวในอำเภออัมพวาของชีวาดีได้รับความสนใจจากนักศักษา คณะสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมาทำการสัมภาษณ์ พี่ดา สารภี ยวดยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์จำกัด ในหัวข้อเรื่องการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ SME เพื่อศึกษาไว้เป็นแนวทางในการเรียนและเมื่อจบการศึกษาแล้วยังสามารถนำกลวิธีต่างๆไปใช้งานได้จริง
ทั้งนี้ พี่ดา สารภี ยวดยง กล่าวว่า เป็นเรื่องที่หน้าภูมิใจและดีใจแทนประเทศไทย ที่เห็นเด็กๆคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการทำ น้ำหวานดอกมะพร้าว ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมานับร้อยปี และมีความเชื่อเป็นอย่างมากว่าน้องๆนักศึกษาจุฬาจะนำความรู้และสิ่งดีๆที่ได้จาก ชีวาดี ไปต่อยอดในการเรียนรวมไปถึงการทำงานในอนาคตต่อไป

Tags:

Main Menu