การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปของชีวาดี ต้มภาชนะที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสทิ้งไว้ 15 วินาทีแล้วทิ้งไว้จนแห้งหมด 2. ใส่ต้นพะยอม หรือ ต้นตะเคียน หรือต้นเคียม 3-4 กรัม ลงในภาชนะ

Read More

Secret of Coconut

The Tree of Life The scientific name for coconut is Cocos nucifera. The coconut provides a nutritious source of meat, juice, milk, and oil that has fed and nourished populations around the world for generations.

Read More

กว่าจะมาเป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์

กว่าจะมาเป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์. ชีวาดี…เราเริ่มต้นจากการเก็บน้ำตาลจากด­อกมะพร้าวจากสวนมะพร้าวอินทรีย์ และขั้นตอนการเตรียมวัถุดิบจากชุมชนน้ำตาล­มะพร้าวของ “ชีวาดี” ในบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน ใขเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรีและนครปฐม…ก่อนขนส่งเข้าสู่กระบว­นการผลิตของโรงงานอาหารที่ใส่ใจทุกรายละเอ­ียด สะอาดทุกกระเบียดนิ้ว ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ส­ากล USDA

Read More

สืบสานภูมิปัญญานํ้าตาลมะพร้าวโบราณ ด้วยนวัตกรรมสู่สากล

สืบสานภูมิปัญญานํ้าตาลมะพร้าวโบราณ ด้วยนวัตกรรมสู่สากล เพื่อสุขภาพและความยั่งยืน For Health and Sustainability “มะพร้าวไทย” เป็นพืชที่มีสรรพคุณ และประโยชน์หลายด้าน แต่กลับมีสินค้าแปรรูปน้อย ทั้งที่ไทย เป็นแหล่งเพาะปลูกหลัก และมียอดส่งออกสูง ขณะเดียวกัน “น้ำตาลมะพร้าว” ที่มีขายมากมายในปัจจุบัน ยังไม่มีใครเข้าไปพัฒนาสินค้าจริงจัง มีแต่ใส่ถุงแบบเดิมวางขาย เมื่อศึกษาพบว่าสามารถสร้างเป็นสินค้าได้เป็นสารน้ำหวานดัชนีน้ำตาลต่ำ เจาะตลาดคนรักสุขภาพและกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวาน จึงเกิดน้ำหวานดอกมะพร้าว “ชีวาดี” แบรนด์แรกและรายเดียวในประเทศและยังไม่มีคู่แข่ง พื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดในโลก 10 อับดับประเทศที่ผลิตมะพร้าว (ปี 2010 – ผลผลิตหน่วยเป็นตัน) สำหรับมะพร้าวที่นำมาผลิตสินค้า เลือกแหล่งผลิตจากอัมพวา ซึ่งคุณสารภี ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบโฮมสเตย์ที่นี่ จึงเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านให้ผลิตสินค้าให้ แต่เกิดปัญหาไม่มีเงินทุน เมื่อทราบข่าวมีโครงการ”แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ หลังได้รับอนุมัติก็มีเงินทุนนำมาพัฒนาสินค้าทันที “แนวทางดังกล่าวถือเป็นหลักให้กับเอสเอ็มอีรายอื่นนำไปใช้ได้ และพึงนึกไว้เสมอว่าเงินทุนไม่ใช่อุปสรรคของธุรกิจอีกต่อไป” สารภี กล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปแจกเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆภายใต้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสะอาดในการเก็บ ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านร่วมส่งน้ำตาลมะพร้าวให้ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ลาดใหญ่ ลมทวน และคลองเขิน เฉลี่ยแล้วรับซื้อจากชาวบ้านสัปดาห์ละ…

Read More