Harvesting & Processing

Here is the Chiwadi Harvesting Processing. 1. Blanch nectar container at 90 c for 15 seconds and leave to drain completely. 2. Add 3‐4 g of Shorea wood chips (Shorea roxburghii G. Don) or Iron wood or Resak tembage into the container.

Read More
สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ตั้งแต่อดีด เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีดังต่อไปนี้ 1. เชื่อมโยงเครือข่ายมะพร้าวอินทรีย์แม่กลอง-ท่าจีน • จัดกลุ่มร่วมกับภาครัฐชักชวนให้ปรับเป็นอินทรีย์ • เชื่อมโยงผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวอินทรีย์ในลุ่มนํ้า แม่กลอง ท่าจีน เช่น บจ.สามพราน ริเวอร์ไซด์ บจ.ไบโออะกริ     2. ปรับเปลี่ยนให้การทำตาลผลิตอาหารปลอดภัย และคนในโครงการปลอดภัย • ใช้ภูมิปัญญาโบราณ • ใช้ไม้พะยอม • ได้บริจาคกระบอกไม้ไผ่ให้ใช้ในโครงการ 500 กระบอก • ทำโครงการยกระดับการผลิตให้ใช้ภาชนะแสตนเลส     3. ทำการวิจัยและการตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรมระดับประเทศจากตาลมะพร้าว • ชีวาดีนํ้าหวานดอกมะพร้าว • ชีวาดีนํ้าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว • ทำมานาน นํ้าหวานผงจากดอกมะพร้าว • ฟรุ๊อินํ้าผลไม้พร้อมดื่มผสมนํ้าหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ • ชีวาดี สปิริต ไม่มีแอลกอฮอล์ จากการบ่ม นํ้าส้มและนํ้าหวานจากดอกมะพร้าว • ชีวาดี นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น กลิ่นอ่อนละมุน 4. สร้างงานในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นอินทรีย์แท้ๆ •…

Read More
คำกล่าวของท่านมหาตมะ คานธี

คำกล่าวของท่านมหาตมะ คานธี

ท่านมหาตมะ คานธี กล่าวในปี พศ ๒๔๘๒ ว่า นํ้าจากดอกมะพร้าวสามารถปรับเป็นนํ้าตาล หรือนํ้าหวานทีนุ่มละมุนเหมือนนํ้าผึ้ง ธรรมชาติรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถทำได้ในโรงงาน นํ้าตาลมะพร้าวสามารถผลิตได้ด้วยความพอเพียงในสวนมะพร้าว นี่คืนหนทางแห่งความยั่งยืน นี่คือหนทางที่หลุดพ้นจากความยากจน และเสมือนเป็น ยาล้างพิษของความยากไร้ Gandhi 3.5.1939 “The juice of the coconut tree can be transformed into a sugar as soft as honey… Nature created this product such that it could not be processed in factories. Palm sugar can only be produced in palm tree habitats….

Read More

สืบสานภูมิปัญญานํ้าตาลมะพร้าวโบราณ ด้วยนวัตกรรมสู่สากล

สืบสานภูมิปัญญานํ้าตาลมะพร้าวโบราณ ด้วยนวัตกรรมสู่สากล เพื่อสุขภาพและความยั่งยืน For Health and Sustainability “มะพร้าวไทย” เป็นพืชที่มีสรรพคุณ และประโยชน์หลายด้าน แต่กลับมีสินค้าแปรรูปน้อย ทั้งที่ไทย เป็นแหล่งเพาะปลูกหลัก และมียอดส่งออกสูง ขณะเดียวกัน “น้ำตาลมะพร้าว” ที่มีขายมากมายในปัจจุบัน ยังไม่มีใครเข้าไปพัฒนาสินค้าจริงจัง มีแต่ใส่ถุงแบบเดิมวางขาย เมื่อศึกษาพบว่าสามารถสร้างเป็นสินค้าได้เป็นสารน้ำหวานดัชนีน้ำตาลต่ำ เจาะตลาดคนรักสุขภาพและกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวาน จึงเกิดน้ำหวานดอกมะพร้าว “ชีวาดี” แบรนด์แรกและรายเดียวในประเทศและยังไม่มีคู่แข่ง พื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมดในโลก 10 อับดับประเทศที่ผลิตมะพร้าว (ปี 2010 – ผลผลิตหน่วยเป็นตัน) สำหรับมะพร้าวที่นำมาผลิตสินค้า เลือกแหล่งผลิตจากอัมพวา ซึ่งคุณสารภี ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบโฮมสเตย์ที่นี่ จึงเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านให้ผลิตสินค้าให้ แต่เกิดปัญหาไม่มีเงินทุน เมื่อทราบข่าวมีโครงการ”แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ หลังได้รับอนุมัติก็มีเงินทุนนำมาพัฒนาสินค้าทันที “แนวทางดังกล่าวถือเป็นหลักให้กับเอสเอ็มอีรายอื่นนำไปใช้ได้ และพึงนึกไว้เสมอว่าเงินทุนไม่ใช่อุปสรรคของธุรกิจอีกต่อไป” สารภี กล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปแจกเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆภายใต้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสะอาดในการเก็บ ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านร่วมส่งน้ำตาลมะพร้าวให้ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ลาดใหญ่ ลมทวน และคลองเขิน เฉลี่ยแล้วรับซื้อจากชาวบ้านสัปดาห์ละ…

Read More