สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ตั้งแต่อดีด เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีดังต่อไปนี้ 1. เชื่อมโยงเครือข่ายมะพร้าวอินทรีย์แม่กลอง-ท่าจีน • จัดกลุ่มร่วมกับภาครัฐชักชวนให้ปรับเป็นอินทรีย์ • เชื่อมโยงผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวอินทรีย์ในลุ่มนํ้า แม่กลอง ท่าจีน เช่น บจ.สามพราน ริเวอร์ไซด์ บจ.ไบโออะกริ     2. ปรับเปลี่ยนให้การทำตาลผลิตอาหารปลอดภัย และคนในโครงการปลอดภัย • ใช้ภูมิปัญญาโบราณ • ใช้ไม้พะยอม • ได้บริจาคกระบอกไม้ไผ่ให้ใช้ในโครงการ 500 กระบอก • ทำโครงการยกระดับการผลิตให้ใช้ภาชนะแสตนเลส     3. ทำการวิจัยและการตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรมระดับประเทศจากตาลมะพร้าว • ชีวาดีนํ้าหวานดอกมะพร้าว • ชีวาดีนํ้าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว • ทำมานาน นํ้าหวานผงจากดอกมะพร้าว • ฟรุ๊อินํ้าผลไม้พร้อมดื่มผสมนํ้าหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ • ชีวาดี สปิริต ไม่มีแอลกอฮอล์ จากการบ่ม นํ้าส้มและนํ้าหวานจากดอกมะพร้าว • ชีวาดี นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น กลิ่นอ่อนละมุน 4. สร้างงานในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นอินทรีย์แท้ๆ •…

Read More