เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ

HRH Princess exclaimed “What a lovely product”
It is great to Chiwadi that HRH Princess came over to our booth at Organic Fresh Fair 2014. She was attracted by our brand new premium product “Spirit” . She also was impressed to our other products, Nam Wan, in particular as she kept asking me many questions about products benefit as well as our business tracking line & green mission. This event was organized by Tops Market in cooperation with Ministry of Commerce & Agriculture.

” เอ๊ะ! นั่นผลิตภัณฑ์อะไรนะ น่ารักจังเลย” : รับสั่งของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ ขณะเสด็จตรงมาเยี่ยมบูธ “บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด” และสอบถามความเป็นมาของผลิตภัณฑ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความสนพระทัยยิ่ง เป็นเวลานาน โดย นายพิพรรธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป รับเสด็จและถวายรายงาน เนื่องในโอกาสเสด็จเปิดงาน Organic Fresh Fair 2014 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2557

chiwadi-news1chiwadi-news2