สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ตั้งแต่อดีด เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีดังต่อไปนี้
1. เชื่อมโยงเครือข่ายมะพร้าวอินทรีย์แม่กลอง-ท่าจีน
• จัดกลุ่มร่วมกับภาครัฐชักชวนให้ปรับเป็นอินทรีย์
• เชื่อมโยงผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวอินทรีย์ในลุ่มนํ้า แม่กลอง ท่าจีน เช่น บจ.สามพราน ริเวอร์ไซด์ บจ.ไบโออะกริ

chiwadi-act1   chiwadi-act3

2. ปรับเปลี่ยนให้การทำตาลผลิตอาหารปลอดภัย และคนในโครงการปลอดภัย
• ใช้ภูมิปัญญาโบราณ
• ใช้ไม้พะยอม
• ได้บริจาคกระบอกไม้ไผ่ให้ใช้ในโครงการ 500 กระบอก
• ทำโครงการยกระดับการผลิตให้ใช้ภาชนะแสตนเลส

chiwadi-act4   chiwadi-act5

3. ทำการวิจัยและการตลาดเพื่อสร้างนวัตกรรมระดับประเทศจากตาลมะพร้าว
• ชีวาดีนํ้าหวานดอกมะพร้าว
• ชีวาดีนํ้าส้มสายชูหมักจากดอกมะพร้าว
• ทำมานาน นํ้าหวานผงจากดอกมะพร้าว
• ฟรุ๊อินํ้าผลไม้พร้อมดื่มผสมนํ้าหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์
• ชีวาดี สปิริต ไม่มีแอลกอฮอล์ จากการบ่ม นํ้าส้มและนํ้าหวานจากดอกมะพร้าว
• ชีวาดี นํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น กลิ่นอ่อนละมุน

4. สร้างงานในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นอินทรีย์แท้ๆ
• สร้างอัมพวาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
• ให้ลูกหลานกลับบ้านช่วยตายายสืบสานภูมิปัญญา


line-3