นักศึกษา..จุฬา…สัมภาษณ์ พี่ดา สารภี ยวดยง ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ

นักศึกษา..จุฬา…สัมภาษณ์ พี่ดา สารภี ยวดยง ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ SME เป็นที่หน้ายินดีอย่างมาก ที่การทำนวัตกรรมน้ำหวานจากดอกมะพร้าวร่วมกับชุมชนสวนมะพร้าวในอำเภออัมพวาของชีวาดีได้รับความสนใจจากนักศักษา คณะสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมาทำการสัมภาษณ์ พี่ดา สารภี ยวดยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์จำกัด ในหัวข้อเรื่องการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ SME เพื่อศึกษาไว้เป…

Read More

ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต

ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต ด้วยวิสัยทัศน์ที่ตรงกันของ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด และ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ที่ต้องการจะเกื้อกูลชุมชนไทยให้แข็งแรง อย่างยั่งยืน โดย ชีวาดี เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมจากดอกมะพร้าวอินทรีย์

Read More