น้ำตาลมะพร้าว ภูมิปัญญาไทยดั่งเดิม…สู่นวัตกรรมน้ำหวานดอกมะพร้าว ออแกนิค เกรดฟรีเมี่ยม

ถ้าหากจะมองย้อนไปดูในสมัยโบราณ ก็จะชวนให้นึกถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นชีวิตที่เราดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ รวมไปถึงอาหารที่เรารับประทานล้วนแต่ได้มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น น้ำตาลมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งในภูมิปัญญาในการผลิตอาหารของคนไทยมานับร้อยปี ซึ่งเป็นการแปรรูปวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติ ให้มาเป็นอาหารที่มีรสหวาน ซึ่งใช้ในการประกอบอาหารคาว-หวานต่างๆที่มีรสหวาน ซึ่งเป็นเสน่ห์ ของอาหารไทยที่มีมาช้านาน…….. ในปัจจุบัน น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปีปตามท้องตลาดทั่วไปที่เรารับประทานกันทุกวัน ต้องยอมรับว่ามีส่วนผสมอื่นๆ นำมาผสมเพื่อลดต้นทุนในการผลิต อาทิ เช่น น้ำตาลทราย หรือ แบะแซ เป็นต้น จึงทำให้ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการนั้นเปลี่ยนไป……. ชมวีดีโอได้ตามลิ้งนี้.. https://www.youtube.com/watch?v=Gybzes6CtHU&feature=youtu.b จากความฝันที่ชีวาดีอยากเห็นคนไทยบริโภคน้ำตาลแท้ๆและอยากที่จะรักษาเสน่ห์ของอาหารไทยให้คงไว้ จึงเกิดนวัตกรรมที่ชื่อว่า “น้ำหวานดอกมะพร้าว ชีวาดี” ผลิตภัณฑ์ ออแกนิค เจ้าแรกในประเทศไทย ที่ต่อยอดมาจาก น้ำตาลมะพร้าว ถูกแปรรูปเป็น น้ำหวาน ซึ่งตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของ ตัวน้ำหวานดอกมะพร้าวที่เป็นดัชนีน้ำตาลต่ำ หอมกลิ่นของมะพร้าวแท้ๆ รสชาติหวานละมุนกลมกล่อม และในเรื่องของ บรรจุภัณฑ์ ที่มีความทันสมัย ให้อารมณ์ของความเป็น ออแกนิค และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มาในรูปแบบของ ขวดบีบ สะดวกต่อการใช้งาน เพียงเปิดฝาบีบก็ใช้ได้แล้วเหมาะสำหรับการทำเมนูสุขภาพต่างๆ รับรองว่าอร่อยถูกใจแน่ๆ ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีของสายสุขภาพ และสายหวานทุกท่าน ที่จะได้รับสิ่งที่ดีต่อสุขภาพปลอดภัยปลอดสารพิษและยังคงรักษา เสน่ห์ของอัตลักษณ์ไทย จากนี้ต่อไป

Read More

At Chiwadi

At Chiwadi These are things that we have been doing from the past to now. 1. Connect coconut organic community between Mae Klong and Tha Jeen. 2. Improve method to have safe and healthy food and safe for the people. 3. Research and marketing an innovation for coconut sugar. 4. Create real organic community.

Read More

The wisdom of ancient coconut sugar. With innovation to universal.

The wisdom of ancient coconut sugar. With innovation to universal. For Health and Sustainability “Thai coconut” is a plant that has properties. And many benefits. But there are less processed products as Thailand is the main crop. At the same time, the “coconut sugar” is sold today. No one to develop serious products. But the old bag put on sale. The study found that it can be produced as a low sugar content nectar. Marketers love health and people with diabetes. Coconut water “Chivas” brand first and only in the country and no competitor. All coconut plantations in the world For coconut to produce. Choose a source from Amphawa, where Saraphi loved living in a homestay. So talk to the villagers to produce products. But no problem funding. The “Technology Transfer” project of the National Innovation Agency The application has been submitted. Once approved, it has the capital to develop the product immediately. “This approach is a major consideration for other SMEs. And remember, capital is not a barrier to business anymore, “Sarapee said. The company has distributed tools and equipment under a clean scientific method to keep. Currently, the villagers send coconut sugar to 3 villages, namely, Lad Lad Yao and Khlong Khin average, and then purchased from villagers 2 tons per week. The villagers have increased income from 25-30%. Coconut growing information Coconut juice is one of the most popular flavors of coconut juice for 1 year. What is coconut juice? It has a variety. Sweet and sour food such as pancakes, pancakes, ice cream or a mixture of drinks are unlimited. This is the only confidence in the product. The marketing channel is very important to choose the target audience in the first stage, “Chivawadee” to the exhibition. When it won one of the top 10 innovations of the National Innovation Agency for the year 2555 to create more current Thai people. Currently, Chivas’ domestic sales channels are located in health food stores such as Lemon Farm, Central Food Hall, Balance Green Shop, and 97 stores across the country. And it is expanding the market in health stores in hospitals and hotels. Foreign markets have begun to attract customers. Exported to Singapore, Canada, Australia and Hong Kong through distributors in each country. The proportion of exports is 60% and the domestic market is 40%. The company began to introduce coconut water to the development of healthy drinks…

Read More