น้ำหวานดอกมะพร้าวคืออะไร?

     น้ำหวานที่ได้จากดอกมะพร้าว ผ่านกระบวนการทำให้เข้มข้นจนมีลักษณะเหมือนน้ำผึ้ง รสชาติหวานและดีต่อสุขภาพ สามารถใช้แทนน้ำผึ้งได้ น้ำหวานดอกมะพร้าวมีรสชาติอร่อยแบบคาราเมล เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถใช้ปรุงรสทั้งอาหารและเครื่องดื่มได้ทุกชนิด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เป็นธรรมชาตินำความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาที่ผ่านมาเพื่อความยั่งยืนของคนรุ่นต่อไปผ่านผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่สนุกสนานและเป็นนวัตกรรมใหม่

หน้าที่

เพิ่มพูนความเป็นธรรมชาติด้วยการยกระดับชีวิต และความผาสุกผ่านการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน ด้วยการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

ความเป็นมา

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามเป็นชุมชนที่ปลูกมะพร้าวได้ดีที่สุดในประเทศ เป็นเวลากว่า 5 ปี ที่เรากับชุมชนร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นการต่อยอดวิธีการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแบบดั่งเดิมของชาวบ้านที่มีมานับร้อยปี ตั้งแต่โบราณมาผสมผสานกับนวัฒกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของเราที่จะทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเป็นออแกนิคอย่างแท้จริงจึงต้องมีการปรับสูตรและวิธีการผลิตครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดออกมาสู่ผู้บริโภค

การสร้างความแตกต่างเป็นหัวใจสำคัญที่เรายึดถือเป็นหลัก เราต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารแบบเดิมๆ เพราะวันนี้เราได้สร้างสรรค์นวัฒกรรมใหม่ “น้ำหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์” และต่อยอดไปเป็นวัตถุดิบกระกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะทำให้ทุกคนสัมผัสถึงกลิ่นไอของวัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างแท้จริง

ความฝันที่อยากจะเห็นคนไทยได้บริโภคน้ำตาลแท้ๆ ความฝันที่จะผลักดันมะพร้าวและชุมชนสวนมะพร้าวของไทยให้มีการพัฒนาจากคนรุ่นเก่าไปถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของเรา

ชีวาดี มีความหวังอย่างมากว่าทุกคนจะ !!เปลี่ยน!! การกินเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในภายภาคหน้าต่อไป………


จากวิถีการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิมตามวิถีชาวบ้าน มุ่งสู่การผลิตตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม


2554

เริ่มก่อตั้ง

บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 เพื่อเข้าร่วมกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยดัชนีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว น้ำเชื่อมดอกมะพร้าว ชีวาดีได้รับเลือกประเภทนวัตกรรมการออกแบบที่ดีที่สุดของอาหารที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 2

2556

มาตรฐานอินทรีย์ระหว่างประเทศ

ได้รับมาตรฐานอินทรีย์ระหว่างประเทศ จากสถาบัน Bio Aagricert.

2555

เปิดตัวผลิตภัณฑ์

ในปี 2555 เปิดตัว Chiwadi น้ำเชื่อมดอกมะพร้าว, น้ำผลไม้ ยี่ห้อ fruii (ฟรุ๊อิ)

  • กรกฎาคม บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของ SME ในประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุม SEAN-INDIA SME  ที่ประเทศมาเลเซีย 
  • กรกฎาคม บริษัท ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม Asian Pacific Coconut Community ที่ รัฐเกรละ ประเทศอินเดีย 
  • พฤศจิกายน สำนักงานวุฒิสภาได้มอบรางวัล Science to Excellence ให้กับบริษัท 
  • ธันวาคม บริษัทได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในสิบที่ได้รับรางวัลธุรกิจนวัตกรรม 
  • น้ำผลไม้ Fruii ได้เข้าโครงการคูปองนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Chiwadi Product Family


 

chiwadi-product structer

 

 

การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อต่างๆ
 


เสียงตอบรับ

Mr. Roger
ผมรู้สึกดีกับน้ำเชื่อมดอกมะพร้าว และน้ำหวานของชีวาดีครับ

Mr. Roger

6318
เราจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชีวาดี เพราะผมชิมแล้วอร่อยมาก และมั่นใจว่า..ดีต่อสุขภาพ และอยากให้ดำเนินการนำสินค้าตัวนี้ จำหน่ายที่ ท็อปโดยเร็วครับ

Mr. Pascal Billaud

/

CEO Tops Super Market