ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต

ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ตรงกันของ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด และ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด
ที่ต้องการจะเกื้อกูลชุมชนไทยให้แข็งแรง อย่างยั่งยืน โดย ชีวาดี เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อสร้างนวัตกรรมจากดอกมะพร้าวอินทรีย์

ซึ่งในส่วนของ อินโนเฟรช ยินดีที่จะช่วยสอนให้ความรู้และดูงานด้านความปลอดภัยอาหารแก่ แผนกผลิตของชีวาดี โปรดักส์  ที่ก่อตั้งอยู่ในชุมชนสวนมะพร้าวอินทรีย์ อำเภอ อัมพวาแหล่งวัตถุดิบจากมะพร้าวชั่นดี

โดย ทั้ง ชีวาดี และ อินโนเฟรช มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลาดมะพร้าวในประเทศไทยจะขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคในประเทศไทยจะมีน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำหวานจากดอกมะพร้าวที่เป็นของแท้บริโภคกันจากนี้สืบต่อไป   

บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงมีการฝึกอบรมและส่งพนักงานไปศึกษา ดูงานอยู่บ่อยครั้ง เพื่อเพิ่มความรู้และศักกยภาพของพนักงานให้ปฎิบัติงานโดย คำนึงถึง คุณภาพและความปลอดภัยอยู่เสมอ

ซึ่งในครั้งนี้เราเข้าศึกษาดูงานร่วมไปถึงมีการแรกเปลี่ยนความรู้และทัศคติซึ่งกันและกันกับทาง

บริษัท อินโนเฟรช จำกัด ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้กับแบรนด์ดังๆมากมาย และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสูง สำหรับการดูงานในครั้งนี้จะส่งผลให้พนักงานของชีวาดี ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเพราะ เรายึดถือเสมอว่า สินค้าทุกชิ้นที่จะส่งถือมือผู้บริโภค จะต้อง มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดคือมีสุขภาพที่ดี